Навигация

За ДБДС

Структура

 

  • отдел “Административно обслужване и документи за самоличност”
  • сектор “Принудителни административни мерки”
  • отдел “Персонализация на документи за самоличност”
  • сектор “Контролна дейност и развитие на БДС”
  • сектор “Информация, анализ и логистика”
  • сектор “Проектиране и предпечатна подготовка на защитени документи”