Навигация

Български лични документи

Бланки и образци

Заявление за издаване на документи за самоличност на български граждани - образец  

 

Декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи 

 

Искане за задържане на паспорт с положени валидни визи

 

Заявление за издаване на‭ ‬удостоверение за‭ ‬преминавания през ГКПП/издадени БЛД